Zdaj na prawo Jazdy A2.

Kieruj motocyklami o mocy maksymalnej do 35 kW, motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15kW.
Gdy osiągniesz określony wiek, możesz zdawać na kategorię A, wystarczy egzamin praktyczny.

 

Warunki udziału w szkoleniu kategorii A2:

 

  • ukończone 18 lat (możliwe rozpoczęcie kursu na 3 miesiące przed 18. urodzinami)
  • uzyskanie PKK w Wydziale Komunikacji
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych (jeżeli rozpoczęcie kursu następuje przed ukończeniem 18 roku życia)