Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

 

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
  • w/w pojazdem z przyczepą lekką 
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką.

Warunki udziału w szkoleniu kategorii B:

  • badanie lekarskie
  • Wymagany minimalny wiek żeby rozpocząć kurs 17 lat 9 miesięcy