Kategoria C uprawnia do kierowania:

 

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
    w/w pojazdem z przyczepą lekką,
    pojazdami określonymi dla kat. AM;
    ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

 

Warunki udziału w szkoleniu kategorii C:

 

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 21 lat.