Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania:

 

  • pojazdem określonym w kategorii C łącznie z przyczepą,
    zespołem pojazdów określonych w kat. B+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B,
    zespołem pojazdów określonych w kat. D+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. D,
    ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

 

Warunki udziału w szkoleniu kategorii C+E:

 

  • Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 21 lat.