Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania:

 

  • autobusem,
  • w/w pojazdem z przyczepą lekką,
  • pojazdami określonymi dla kat. AM;
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, także z przyczepą lekką.

 

Warunki udziału w szkoleniu kategorii A2:

 

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 24 lat.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 21 lat.

 

Liczba godzin uzależniona jest od tego czy kursant posiada prawo jazdy kat C czy też nie.

 

1) Jeżeli kursant nie posiada prawa jazdy kat C,
to liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż 60 godzin (zegarowych).

2) Jeżeli kursant posiada prawa jazdy kat C,
to liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż 40 godzin (zegarowych).