Kategoria T zezwala na kierowanie:

 

a) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
b) zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowerem oraz czterokołowcem lekkim).

 

Warunki udziału w szkoleniu kategorii A2:

  • Wymagany minimalny wiek do kierowania tymi pojazdami wynosi 16 lat.
  • Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.